:: Treninzi prodaje
Edukacija Poslovna Znanja
Moderna prodajna edukacija

Novi kupci - Traženje novih kupaca - Kako doći do novog kupca?


Ako vam novi kupci (nalaženje novih kupaca) donose veći deo prihoda?


Kreirajte prodajnu strategiju koja garantuje uspešnu prodaju i lojalnost kupaca!

Treneri-konsultanti: Miodrag Kostić i Marko Burazor - 3 dana

Sadržaj treninga
  Informacije o kompaniji
    1. Koja je oblast poslovanja kompanije?
    2. Kakvo je poslovno okruženje kompanije?
    3. Kakvo je konkurentsko okruženje kompanije?
    4. Koji su glavni poslovni ciljevi kompanije?
    5. Koja je poslovna strategija kompanije?
  Informacije o prodaji
    6. Koji su glavni prodajni ciljevi kompanije?
    7. Koja je prodajna strategija kompanije?
    8. Koji su pojedinačni (merljivi) prodajni ciljevi?
    9. Koji su vremenski rokovi ostvarenja prodajnih ciljeva?
  Informacije o organizaciji prodaje
    10. Kako je organizovana prodajna sila (organizacija prodaje)?
    11. Koje su sadašnje prodajne aktivnosti?
    12. Koji su dosadašnji prodajni rezultati (parametri)?
  Informacije o procesu prodaje
    13. Koje su faze u procesu prodaje?
    14. Koji su koraci (proces) prodaje?
    15. Koje su lične prodajne veštine prodavaca?
  Informacije o relacijama važnim za prodaju
    16. Kakvi su odnosi sa ostalim sektorima kompanije?
    17. Ko su stejkholderi u poslovanju (ko zavisi i od koga se zavisi)?
    18. Koji su strateški partneri i strateški saveznici kompanije?
  Informacije o prodajnim informacijama
    19. Kako se prikupljaju prodajne informacije?
    20. Koje su informacije o klijentima/kupcima?
    21. Koje su informacije o tržištu (lokalnom i globalnom)?
    22. Koje su informacije o konkurenciji?
    23. Koje su informacije o grani industrije?
    24. Koje su informacije o proizvodu/usluzi?
  Informacije o upravljanju prodajom
    25. Kako se upravlja odnosom sa potencijalnim klijentima?
    26. Kako se upravlja odnosom sa postojećim klijentima?
    27. Kako se sprovodi usluživanje klijenata (customer service)?
    28. Koji je sistem praćenja prodaje (rezultata)?
    29. Koji je sistem izveštavanja o prodaji?
  Informacije o marketingu
    30. Šta je SWOT analiza za prodaju?
    31. Šta je SWOT analiza za proizvode/usluge?
    32. Koja je marketing strategija kompanije (4P miks)?
  Akcioni plan pripreme prodaje
    33. Kako ostvariti osnovne prodajne ciljeve (siže prodajnog plana)?
    34. Kako organizovati prodajnu silu (organizacija prodaje)?
    35. Kako kontrolisati i meriti ispunjenje prodajnih ciljeva?
    36. Koje su pripremne radnje kao podrška prodaji?
    37. Kako uspostaviti strateška partnerstva i savezništva?
    38. Kako će se prikupljati prodajne informacije?
  Akcioni plan realizacije prodaje
    39. Kako sprovesti strategiju i taktiku sticanja novih klijenata?
    40. Kako kreirati komunikacione kanale prema potencijalnim kupcima?
    41. Kako sprovesti strategiju i taktiku odnosa sa postojećim klijentima?
    42. Koji će biti koraci (proces) prodaje?
    43. Kako ostvariti programe kreiranja lojalnosti klijenata?
    44. Kako planirati i kreirati budžet u prodaji?
    45. Koji su vremenski akcioni planovi (sa rokovima izvršenja)?
    46. Koja su pojedina zaduženja i aktivnosti formiranja odseka prodaje?
    47. Koja su pojedina zaduženja i aktivnosti prodaje na mesečnom nivou?
  Akcioni plan kontrole i evaluacije prodaje
    48. Kako pratiti i analizirati rezultate prodaje?
    49. Ko kontroliše i kako se kontroliše izvršenja prodajnih akcija?
    50. Kako se vrši evaluacija izvršenja plana prodaje?
50 pitanja + 50 pravih odgovora = bolja prodaja + veći profit

Način rada
 • Primenom savremenih metoda učenja kroz akciju s intenzivnim korišćenjem grupnog rada uz direktno učešće svakog pojedinca.
 • Izvođenjem niza vežbi i primera (studije slučaja) vezanih za oblast prodaje, prodajne komunikacije i unapređenja organizacije i upravljanja prodajom.
Preuzmite plan treninga (PDF)

Trajanje treninga je 3 radna dana (18 sati)

Treneri:
      Miodrag Kostić - Direktor ’VEZA’ d.o.o.
      Marko Burazor - Direktor ’BCAgency’

Treninge i konsalting izvodimo sa dva trenera-konsultanta prisutna i aktivna svo vreme programa, što izvođenje (omogućava veću posvećenost polaznicima), a posebno cenu (za dva treneta), čini jedinstvenim u našem lokalnom okruženju.


pozoviteMi ne učimo komplikovane prodajne tehnike ili manipulativna zatvaranja, već primenjujemo najsavremeniju prodajnu metodologiju po uzoru na svetske autoritete: David Sandler, Niel Rackham, Tony Robbins, Brian Tracy, Dale Carnegie, Zig Ziglar, Tom Hopkins, Ron Martin ...


zasto-poslovna-znanja

Zašto da nas angažujete?
 • Naš potpuni fokus je na unapređenje vaše prodaje i usluživanja kupaca
  (ne radimo ono u čemu nismo najbolji)
 • Samo treneri i konsultanti navedeni u našoj ponudi rade sa vašim zaposlenima
  (ne rade početnici i pripravnici)
 • Primenjujemo sopstvenu metodologiju razvijenu u radu sa domaćim preduzećima
  (ne prepričavamo tuđu priču)
 • Ostvarili smo rezultate radeći sa najvećim i najboljim kompanijama u regionu
  (ne gubimo vreme vaših zaposlenih)

Kontaktirajte: info@poslovnaznanja.com   Pozovite: +381 63 60 80 26kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka from Miodrag Kostic

Program optimizacije - KAIZEN - Kako sprovesti neophodne promene?Video sa javnog treninga "Unapređenje B2B prodaje primenom LEAN i KAIZEN-a" održanog u Privrednoj Komori Beograda 5 juna 2014 godine.Kontaktirajte nas na: info@veza.biz, ili pozovite: +381 63 60 80 26  Pratite nas na društvenim mrežama:

Visit Us On Twitter Visit Us On Facebook Visit Us On Linkedin Visit Us On GooglePlus Visit Us On Youtube Visit Us On Flickr Check Our Feed